PATIRTI RAMYBĘ IR ŠVIESĄ

Atsipalaiduoti. Patirti pasitikėjimą viskuo, kas vyksta. Leisti sau ir kitiems tiesiog būti. Realizuoti savo visaapimantį potencialą. Įkvėpti ir įsikvėpti.

ENERGETINĖS SESIJOS - KAS TAI?

Harmoningas energijos tekėjimas lemia harmoningą žmogaus vidinį bei išorinį gyvenimą. Energetinis gydymas yra universalus būdas subalansuoti energetinius centrus, nuosekliai suaktyvinti energijos tekėjimą.

Po energetinių sesijų juntamas atsipalaidavimas, palengvėjimas, minčių ir emocijų atlaisvėjimas, padaugėja energijos. Neretai žmonės jaučia atkurtą susidomėjimą bei įkvėpimą.

APIE MANE

Esu Saulė. Skleidžiu šviesą per save, per savo gyduolės rankas. Tyrinėju bioenergetikos platybes, praktikuoju Reiki energetinį gydymą.

Į gyduolės kelią buvau neplanuotai atvesta savo pačios patyrimų. Tokiu būdu mano gyvenime atsirado kur kas daugiau tikėjimo, pasitikėjimo ir ramybės. Būtent šia ramybe ir šviesa noriu dalintis per save.

SUSITIKIME INSTAGRAM'E

🌍 ŠUMANO REZONANSAS 🌏

Tai Žemės planetos pagrindinis rezonansinis dažnis - elektromagnetinės bangos, esančios erdvėje tarp žemės paviršiaus ir žemutinių jonosferos sluoksnių.

KAIP TAI VEIKIA ŽMOGŲ? 

Žmogaus energija sąveikauja su pagrindiniu Žemės vibraciniu dažniu. Normaliose fizinėse sąlygose žmogaus smegenų dažniai yra Šumano rezonanso ribose, todėl žmogaus ir jo aplinkos sąveika yra pusiausvyroje. Kylant aplinkos dažniui, norint išlaikyti pusiausvyrą su aplinka žmogui reikia taip pat pakelti savo kūno dažnį. Jei Šumano rezonansas išeina iš žmogui įprasto diapazono, tai gali jaustis skirtinguose lygmenyse ir pasireikšti kaip fiziniai požymiai (pvz. sąnarių, galvos skausmas, virškinimo sutrikimai, negalėjimas įprastai miegoti), neįprastas emocinis fonas, keisti įvykiai, dvasinis prasiplėtimas, netikėti suvokimai ir pan. Tai yra ŽEMĖS KVIETIMAS pereiti į naują vibracijų lygį.

KUR STEBĖTI?

Šumano rezonanso grafikus galima stebėti realiu laiku per naršyklę arba atsisiųsti tam skirtą mobiliąją aplikaciją Schumann Resonance (skirta iOS vartotojams). Duomenų fiksavimo stotis yra Tomske, Rusijoje.
https://www.planet-today.com/p/schumann-resonance-today-247-live-graph.html

#schumann #schumannresonance #earth #frequency #energy #healing #ascension #spirituality #bioenergetika #dvasingumas #samoningumas #sunmagic
🌱 ŽEMĖS DAŽNIS 🌱

Žemė - tai aš. Aš - tai Žemė. Šis sąryšis yra neatsiejamas, todėl įtaka yra daroma abejomis šio ryšio kryptimis. Žemės vibracijos stipriai kyla. Kylant Žemės vibracijoms, norime to ar nenorime, tačiau turime kelti ir savo vibracijas. Kas vyksta, jei atsiejame save nuo Žemės, nuo visumos? Kas vyksta, jei neigiame evoliuciją, atsiribojame nuo sąmonės išsiplėtimo vyksmo? Susikuria priešprieša. Tampa nemalonu. Gali atrodyti, kas situacijos specialiai dėliojasi bloga linkme. Tačiau taip nėra. Viskas vyksta vardan evoliucijos, vardan šviesos, vardan taikos ir vienybės su savimi bei visuma.

Kylant Žemės dažniui vis daugiau žmonių yra privedami prie daugybės klausimų - ar man patinka mano veikla; ar man patinka mano gyvenimo aplinkybės; ar iš tiesų jaučiu malonumą; ar išvis yra kažkokia esmė? Esmė yra :) Visada buvo ir visada bus. Žemės dažnis kyla ir neišvengiamai tempia žmonių vibracijas su savimi aukštyn į viršų. Pakilimui reikia prasimušti pro tam tikrus ribojančius įsitikinimus, blokus, programas. Tad jei pradėjote labiau kvescionuoti tai, kas vyksta - labai gerai. Kilkite aukštyn, atsiverkite šviesos energijai, leiskite prasiplėtimui tekėti per kūną ir sielą.

Daugiau apie Žemės dažnį, šumano rezonansą, jo stebėjimą bei įtaką žmogui - netrukus ✨🌿

#bioenergetika #zeme #earth #reiki #healing #energy #quantumphysics #sunmagic
⚛︎ KAIP VEIKIA KORTOS ⚛︎

Kortos rezonuoja su energetiniu lauku. Traukiant/metant kortas visuomet pritraukiamos tos, kurios rezonuoja su konkrečia intencija - visa tai paaiškinama kvantinės fizikos dėsniais. Nei viena korta neiškrenta atsitiktinai - žmogaus energija pritraukia kortos energiją. Kortos gali parodyti tik tai, kas iš tiesų egzistuoja žmogaus sąmonėje ar pasąmonėje. 

Kortos, taip pat ir kiti įrankiai (pvz. runos), gali padėti išsigryninti aktualias temas, susieti situacijas su gilumine priežastimi. Šie dėsniai galioja visiems pagalbiniams įrankiams, kurie yra pasitelkiami energetinių sesijų metu. Be to, kortos negali nulemti ateities, negali užprogramuoti tam tikram įvykiui - jos tik gali parodyti galimybes. Tik kiekvieno žmogaus laisva valia ir pasirinkimai gali nuvesti tam tikru keliu. 

⚛︎ HOW CARDS WORK ⚛︎

Cards create a resonance with the energy field. While pulling the cards, it is only possible to pull the ones which have resonance with that specific intention - it is explainable by the principles of quantum physics. No card can be taken by accident - the energy of a specific person attracts the energy of the specific card. Cards can only show what actually exists in one’s conscious or subconscious mind. 

Cards (as well as other tools (e.g. runes)) can help to purify relevant topics, realize the actual roots of the specific situation. Those principles can be applied to any additional tools, which are being used in energy sessions. Also, cards cannot predetermine the future, but can rather show possible options. Future path can be determined by the free will and choices of each person. 

#bioenergetika #dvasingumas #kortos #samone #pasamone #saviugda #samoningumas #spirituality #oracle #tarot #energy #healing #quantumphysics #sunmagic
✳︎ DARNUS ENERGIJOS TEKĖJIMAS ✳︎

Energija kuria gyvenimą. Energetinė plotmė - tai pamatas, ant kurio pastatyta fizinė realybė. Harmoningas energijos tekėjimas lemia harmoningą žmogaus vidinį bei išorinį gyvenimą. 

Energetinių sesijų metu gydanti energija paveikia fizinius, emocinius ir mentalinius nepatogumus. O svarbiausia yra tai, kad energija prasiskverbia iki pat energetinio kūno, tokiu būdu paveikdama subtiliausius sluoksnius bei šaknines priežastis.
 

✳︎ COHERENT ENERGY FLOW ✳︎

Energy creates life. Energy field is a foundation of the physical reality around us. Therefore, harmonious energy flow directly impacts both internal and external realities of each human. 

Various kinds of inconveniences are being healed during energy healing sessions: physical, emotional, mental and spiritual. Healing spiritual body is of the utmost significance, because that is the layer which root causes of most inconveniences belong to.

#bioenergetika #dvasingumas #spirituality #energy #healing #reiki #reikienergy #sunmagic
✧ APIE ✧

Esu Saulė. Skleidžiu šviesą per save, per savo gyduolės rankas. Tyrinėju bioenergetikos platybes, praktikuoju Reiki energetinį gydymą.

S U N M Λ G I C yra kelias į save, į savo pojūčius. Su laiku tai tampa ne tik įdomiau, bet ir stebuklingiau. Kviečiu patirti žemišką magiją. Magiją, kuri padeda išspręsti kasdieniškus klausimus. Magiją, kurią sąmoningai suvokdami kuriame ir palaikome harmoningą buvimą čia, dabar, ir kiekvieną dieną.

✧ ABOUT ✧

I’m Saulė. I transmit light through me, through healing others and my own soul. I’m on a continuous path of exploring and practicing energy healing domain.

S U N M Λ G I C is about returning back to yourself, back to your soul. Over time it not only becomes more exciting, but also more magical. I invite you to experience the delicate magic. Magic which allows to answer everyday questions. Magic which helps to alchemize and maintain harmonious presence here and now.

#about #me #sunmagic

PRENUMERUOTI

Naujienlaiškis apie esamas bei naujas paslaugas, renginius, pasiūlymus ir įžvalgas.

KONTAKTAI

info@sunmagic.lt
+370 68 128 641