PATIRTI RAMYBĘ IR ŠVIESĄ

Atsipalaiduoti. Patirti pasitikėjimą viskuo, kas vyksta. Leisti sau ir kitiems tiesiog būti. Realizuoti savo visaapimantį potencialą. Įkvėpti ir įsikvėpti.

ENERGETINĖS SESIJOS - KAS TAI?

Harmoningas energijos tekėjimas lemia harmoningą žmogaus vidinį bei išorinį gyvenimą. Energetinis gydymas yra universalus būdas subalansuoti energetinius centrus, nuosekliai suaktyvinti energijos tekėjimą.

Po energetinių sesijų juntamas atsipalaidavimas, palengvėjimas, minčių ir emocijų atlaisvėjimas, padaugėja energijos. Neretai žmonės jaučia atkurtą susidomėjimą bei įkvėpimą.

APIE MANE

Esu Saulė. Skleidžiu šviesą per save, per savo gyduolės rankas. Tyrinėju bioenergetikos platybes, praktikuoju Reiki energetinį gydymą.

Į gyduolės kelią buvau neplanuotai atvesta savo pačios patyrimų. Tokiu būdu mano gyvenime atsirado kur kas daugiau tikėjimo, pasitikėjimo ir ramybės. Būtent šia ramybe ir šviesa noriu dalintis per save.

SUSITIKIME INSTAGRAM'E

⊹ ŽODŽIO GALIA ⊹

Žodžiai - užsakymas Visatai.

Žodžiais kuriame energetines programas, siunčiame tai, ką (pa)sąmoningai norime patirti. Tik, žinoma, nereikia bandyti užglaistyti - už žodžių slypinčios energijos užglaistyti neįmanoma, ji kalba pati už save ⚡️

Ką užsisakinėji Tu? ✨

⊹ THE POWER OF WORDS ⊹

Words are the orders for the Universe.

Words create energetic programs which send the message about what we (un)consciously want to experience. Words, however, cannot be faked, because the underlying energy speaks upon itself ⚡️

What is your order? ✨

#words #power #energy #healing #activation #sunmagic
∿ K Ū R Y B I N Ė  E N E R G I J A ∿

Kūrybinį potencialą turi absoliučiai visi. Tai yra energija, kurioje slypi begalinis gyvybės resursas. Ne veltui kūrybinė energija = gyvybinė energija. 

Kūrybinio potencialo realizavimas praplečia. Pripildo džiaugsmu bei energija. Lengvumu. Malonumu. Kiekvieno kūryba yra savita. Kiekvienas yra kūrėjas. 

Kurkite. Pripildykite save kūrybiniu džiugesiu 💜

∿ C R E A T I V E  E N E R G Y ∿

Everyone has an incredible creative potential. That is the energy which embodies an infinite resource of the life itself. Indeed, creative energy = vital energy.

The actual realization of one’s creative energy allows to expand. It fills with joy and energy. With ease and pleasure. Every human being is a creator.

Create. Fill yourself with the pure joy of creation 💜

#create #creation #creative #potential #soul #healing #high #frequency #energy #activation #spirituality #quantumphysics #sunmagic
◓ S A C R E D  G E O M E T R Y ◒

Tai pamatinės struktūros (esančios gamtoje, žmogaus ląstelėse, kultūrose), kurios atspindi visa vienijančias energetines struktūras. Jos turi aukštą dažnį bei energiją, todėl gali padėti sujungti kūną ir sielą su visos Visatos, visumos sąmone. 

Kiekviena turi savitą specifinę vibraciją, todėl galima naudoti su atitinkama intencija. Pati dažnai naudoju energetiniam gijimui, manifestacijoms ✨

#sacred #geometry #metatron #floweroflife #hexagram #merkaba #healing #high #frequency #energy #reiki #lightlanguage #activation #spirituality #quantumphysics #sunmagic
⋯ G A R S A I ⋯

Garsų terapija. Tam tikri virpesiai rezonuoja su specifiniais kūno, emocijų ar minčių aspektais. Todėl (ne)sąmoningai pasirinkta muzika tiesiogiai veikia būseną, terapiškai veikia - gali padėti išjausti emocijas, jas paleisti. Ne veltui tai vadinama garsų terapija. 

Nebūtina patiems turėti visų įmanomų tibeto dubenėlių ar kitų instrumentų. Internete (pvz. youtube įvedus “body regeneration music”) yra gausu gydančios muzikos, kurią galima klausyti dieną naktį. Tai yra labai paprastas įrankis - nereikia nieko papildomai daryti tam, kad dažniai pasiektų kūną. Aukšti dažniai, tokie kaip 417Hz, 432Hz, 528Hz, savaime kelia kūno vibracijas (kitaip sakant, nuotaiką), gydo.

Savo muzikos takeliuose mėgstu sluoksnius - grojant muzikos takeliui tuo pat metu papildomai uždedu tam tikrus aukštų vibracijų dažnius (kurie yra užslėpti antram plane), kad veiktų giliuose energetiniuose sluoksniuose. Todėl neretai suveikia kaip kokybiškas gilus miegas.

⋯ S O U N D S ⋯

Sound therapy is a very effective tool. Certain frequencies create a resonance with particular aspects of emotions, mind, body and spirit. Therefore, (un)consciously chosen music has a direct impact on one’s state of being - it can act as a therapy in terms of feeling and releasing emotions. 

There’s no need to have all the tibetan singling bowls at all times. There’s so much healing music on the internet (e.g. search youtube for “body regeneration music”). It is very easy to use, as you don’t need to do anything special in order to allow it to heal you - just listen or put that as a background sound. High frequencies, such as 417Hz, 432Hz, 528Hz, are raising your frequency, vibe and mood effortlessly. 

In the soundtracks, which I create, I like to make layers - I layer tracks by adding additional layer of high vibrational frequency (which is not prominent) at the same time while another track is playing, so that it has a positive direct impact on your energy field. It, therefore, often works as a good quality sleep.

#sound #healing #high #frequency #music #energy #boost #reiki #lightlanguage #activation #spirituality #quantumphysics #sunmagic

PRENUMERUOTI

Naujienlaiškis apie esamas bei naujas paslaugas, renginius, pasiūlymus ir įžvalgas.

KONTAKTAI

info@sunmagic.lt
+370 68 128 641